What are the most common antihistamines?

Claritin (loratadine); Allegra (fexofenadine); Zyrtec (cetirizine); Xyzal (levocetirizine); Atarax (hydroxyzine); Benadryl (diphenhydramine); brompheniramine; and chlorpheniramine.